*สามารถใส่ลิงค์ของ Taobao,Tmall เท่านั้น


加载请稍候正在挑产品到购物车

支付方式

 

您可以选择支付到下面的账号。
银行账户为泰国

     
   
 

KASIKORN BANK

Name

MR.SILA YE

Acount No.

032-217-4103

     


银行账户为缅甸

     
   
 

KBZ BANK

Name

Mr.Sila Ye

Account No.

09110109101380301

     


银行账户为老挝

     
   
 
 

Name

-

Account No.

-

     

 

若您已付款完成。

请通知您付款的金额、转账日期、银行名称。
随着订单到 tpi.pre.order@gmail.com